Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024
Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης ΣΜΕ1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού, ενός (1) ατόμου, ειδικότητας Καλλιτεχνικού Διευθυντή, με σύμβαση μίσθωσης έργου

Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης ΣΜΕ1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού, ενός (1) ατόμου, ειδικότητας Καλλιτεχνικού Διευθυντή, με σύμβαση μίσθωσης έργου

Πίνακες:

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας

 Πίνακας απορριπτέων

Πίνακας επιτυχόντων

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ