Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  συνολικά επτά  (7) ατόμων για την υλοποίησης της δράσης
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ».

Πίνακες:

ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Πίνακας Επιτυχόντων, Πίνακας Απορριπτέων

ΔΕ Μαγείρων Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Πίνακας Επιτυχόντων Πίνακας Απορριπτέων

ΥΕ Καθαριστών  Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Πίνακας Επιτυχόντων, Πίνακας Απορριπτέων

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ