Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024
Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έναντι αντιτίμου

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  έναντι αντιτίμου συνολικά τεσσάρων  (4) ατόμων.

 

Πίνακες:

ΔΕ Καθηγητής Ντραμς Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας Πίνακας Επιτυχόντων

ΔΕ Καθηγητών Χορού Πίνακας κατάταξης Πίνακας επιτυχόντων , Πίνακας Απορριπτέων

ΔΕ Καθηγητής Φωτογραφίας Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας Πίνακας Επιτυχόντων, Πίνακας απορριπτέων

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ