Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και μικροβιοκτονίας για τις ανάγκες του κτιρίου του Μεταξουργείου έκτασης 800 τ.μ, όπου στεγάζονται τα γραφεία των Διευθύνσεων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

κατηγορίες: Διαγωνισμοί |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Βόλος: 20/08/2019 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                   … Περισσότερα

Ανακοίνωση υπ.αριθμ. 05/2019 για την Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έξι (6) ατόμων, ειδικότητας Ηθοποιών ΔΕ, σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση περιόδου 2018-2020 μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Θεσσαλίας, Δήμου Βόλου και του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. -ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ για την πραγματοποίηση της νέας θεατρικής παραγωγής

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Βόλος, 13/8/2019 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Αριθμ. Πρωτ:10865 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) … Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εκτυπωτών των δομών των Διευθύνσεων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ του Δήμου Βόλου

κατηγορίες: Διαγωνισμοί |

Βόλος : 06/08/2019 Αριθμ. Πρωτ.:10626/ΠΡ2218   Η Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια εκτυπωτών για την κάλυψη αναγκών των δομών των Διευθύνσεων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ του Δήμου Βόλου. Οι ενδιαφερόμενοι … Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ωρομίσθιου προσωπικού με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου δυο(2) ατόμων εκπαιδευτών δημοτικής εκπαίδευσης ΠΕ

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

                                                                                                             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Βόλος   30/7/2019                                                                                                  ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                    Αριθμ. Πρωτ: 10299                    Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                                                                  «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-                           ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αναπαύσεως – … Περισσότερα

Διευκρίνιση για τη Διακύρηξη Νο 1/2019 με αριθ. πρωτ. 4720/ΠΡ1207/2-4-2019 συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού γραφικής ύλης, φωτοτυπικού χαρτιού και υλικών μηχανογράφησης

κατηγορίες: Διαγωνισμοί |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               Βόλος : 22/05/2019 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                      Αριθμ.Πρωτ.: 6535/ΠΡ1634 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )» ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ- ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ … Περισσότερα

Ανασυσταμένοι πίνακες της ΣΟΧ 2/2018 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

Ανασυσταμένοι πίνακες της ΣΟΧ 2/2018 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων: ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101) ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101)

Ανακοίνωση υπ.αριθμ. 2/2019 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» συνολικά ενός (1) ατόμου ΠΕ Θεατρολόγος, για την κάλυψη αναγκών σε Τμήματα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού του ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ»

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Βόλος : 4/3/2019 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                    Αρ. Πρωτ.: 3273 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ … Περισσότερα

Παροχή υπηρεσίας Ιατρού Εργασίας στα πλαίσια προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια 12 μηνών (2019 – 2020).

κατηγορίες: Διαγωνισμοί |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Βόλος: 04/03/2019 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.:3316/ΠΡ913 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )» ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446 … Περισσότερα

1 2 3 17