Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Διεύθυνση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών

Τα κεντρικά γραφεία στεγάζονται στο ισόγειο του κτηρίου Σπίρερ στο χώρο όπου λειτουργεί η κεντρική βιβλιοθήκη του Δήμου. 

Εδώ υπάρχουν και οι αρχειακές συλλογές καθώς η Διεύθυνση διαθέτει πλούσιο ιστορικό αρχείο, που αποτελείται από το αρχείο του Δήμου Βόλου, 50 περίπου ιδιωτικά αρχεία (φυσικών προσώπων, οικογενειών, φορέων, επιχειρήσεων) που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την πόλη του Βόλου και την ευρύτερη περιοχή, 15.000 περίπου φωτογραφίες και διαφάνειες καθώς και σημαντικές συλλογές σχεδίων κτιρίων, χαρτών και αεροφωτογραφιών.

Ο κύριος όγκος των αρχείων είναι ταξινομημένος και μηχανογραφημένος, ενώ έχει  ψηφιοποιηθεί και εισαχθεί στο διαδίκτυο σημαντικό τμήμα του υλικού, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση σ’ αυτό των ερευνητών, του κοινού και των υπηρεσιών.

Μπορείτε από τον υπολογιστή σας να αναζητήσετε αρχεία 

ή να επισκεφθείτε  την ψηφιακή βιβλιοθήκη

Πληροφορίες Εγκατάστασης
Μικρασιατών 81, κτήριο Σπίρερ, ΤΚ 38 333infomuseums@doepap.gr2421039644, 2421021664Καθημερινά 8:00 - 15:30Parking: Όχι
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ