Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Μουσείο Μεταξουργείου Αφών Ετμεκτζόγλου

Το Μεταξουργείο Ετμεκτζόγλου ιδρύθηκε το 1924, απο τους αδερφούς Γεώργιο και Αθανάσιο Ετμεκτζόγλου, με την αρχική επωνυμία « Υιοί Α. Ετμεκτζόγλου». Είναι το πρώτο εργοστάσιο, που λειτούργησε στην προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας και είναι στενά συνδεδεμένο με την κοινωνική ζωή του τόπου, την οικονομία και βιομηχανία της προπολεμικής κυρίως περιόδου.

Οι αδελφοί Ετμεκτζόγλου κατάγονταν από τη Μ. Ασία, και συγκεκριμένα από την κωμόπολη Ορτάκιοϊ της Βιθυνίας, όπου κύρια απασχόληση των κατοίκων ήταν η σηροτροφία και η μεταξουργία.

Εγκαταστάθηκαν στον Βόλο το 1924 και έκτισαν, με προσωπική εργασία, ένα μικρό αναπηνιστήριο κουκουλιών με 10 λεκάνες, το οποίο απασχολούσε 17 άτομα (τα 4 προέρχονταν από το εργοστάσιο της Μ. Ασίας).

Από το 1928 λειτούργησε το νέο ατμοκίνητο εργοστάσιο στο κεντρικό διώροφο κτίσμα, στο οποίο εργάζονταν πάνω από 150 άτομα, στην πλειοψηφία τους εργάτριες κυρίως πρόσφυγες από τη Μ. Ασία. Το 1975, εγκαταστάθηκε στο ισόγειο του εργοστασίου υφαντήριο, το  οποίο λειτούργησε έως το 1991.

Σήμερα διασώζεται στο εργοστάσιο ο εξοπλισμός που ανήκει κυρίως στην τελευταία φάση της λειτουργίας της επιχείρησης (1961-1991). Συγκεκριμένα διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση τμήματα των ατμοκίνητων αναπηνιστηρίων, οι παλιές και οι νέες συσκευές αποξήρανσης και διαλογής, οι λέβητες, καθώς και ο εξοπλισμός του υφαντήριου.

Το Μουσείο Μεταξουργίας λειτουργεί σε συνέργεια με τη Βιβλιοθήκη της Νέας Ιωνίας, η οποία στεγάζεται στο κτήριο του πρώτου αναπηνιστηρίου.

Πληροφορίες Εγκατάστασης
Αναπαύσεως -Καραμπατζάκη, Νέα Ιωνίαvolosmuseums@doepap.gr2421029878, 2421091077Κατόπιν συνεννόησηςParking: Όχι
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ