Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024
Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής

Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής (ΠΚΑ) Δήμου Βόλου είναι μικρογραφία ενός οδικού δικτύου σε περιφραγμένο χώρο 7,6 στρεμμάτων στον οποίο υπάρχουν όλα τα δεδομένα που ορίζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). Το ΠΚΑ άρχισε να λειτουργεί το 2005. Βρίσκεται στην περιοχή Νεάπολης Βόλου επί της οδού Λογοθέτου 6 με Αναγνωστοπούλου.

Σκοπός λειτουργίας

Η πρόσληψη από τον μαθητή ζωντανών εικόνων της κυκλοφοριακής πραγματικότητας. Η κυκλοφοριακή αγωγή είναι μια καινοτόμος δραστηριότητα, που έχει ως αφετηρία το σεβασμό της ανθρώπινης ζωής και αποβλέπει στη προάσπιση και προαγωγή του δικαιώματος του παιδιού να ζει και να κινείται με ασφάλεια στο κυκλοφοριακό περιβάλλον. Δημιουργήθηκε με σκοπό την εκπαίδευση μαθητών προσχολικής και σχολικής ηλικίας όσον αφορά στη σωστή οδική συμπεριφορά ως πεζοί και ως οδηγοί οχημάτων. Επιπλέον αναβαθμίζει την ποιότητα της προσφερόμενης μάθησης στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης και συνδέει το σχολείο με την κοινωνική πραγματικότητα.

Εκπαιδευτική Διαδικασία στο ΠΚΑ

Οι εκπαιδευτές του πάρκου είναι παιδαγωγοί της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου. Έχουν πιστοποιηθεί για το συγκεκριμένο έργο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Τα μαθήματα που γίνονται στο Π ΚΑ χωρίζονται ανάλογα με την ηλικία σε τρεις κατηγορίες:

  • προσχολική ηλικία (έως 6 ετών)
  • α, β, γ  δημοτικού (7 έως 9 ετών)
  • δ, ε, στ δημοτικού (10 έως 12 ετών)

Η παραπάνω κατηγοριοποίηση αφορά στις αντιληπτικές ικανότητες της κάθε ηλικίας και έτσι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθορίζεται σύμφωνα με αυτή την αρχή. Το γενικό πλαίσιο του προγράμματος είναι βασισμένο στον οδηγό πλαίσιο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Πληροφορίες Εγκατάστασης
Λογοθέτου 6 με Αναγνωστοπούλουekpaideusidoepap@gmail.com2421040740, 2421049666Parking: Όχι
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ