Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021
Διαγωνισμοί
> 17/11/2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Υπηρεσίες μηχανικού για την ανασύσταση φακέλου κτιρίου, του Β ΚΔΑΠ Βόλου, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού, Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, στη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης, την τακτοποίηση και έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας του παραπάνω κτιρίου.
1 2 3 289
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ