Κυριακή, 26 Μαΐου 2024
Διαγωνισμοί
> 05/12/2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Προμήθεια χρωμάτων ζωγραφικής για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των τμημάτων Κεραμικής, Ζωγραφικής και Δημιουργικής Απασχόλησης, του Β ΚΔΑΠ Βόλου της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού, Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου.
> 05/12/2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Προμήθεια εξοπλισμού πυρανίχνευσης για το βρεφονηπιακό σταθμό Αρίονα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, προς αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν στον υπάρχον εξοπλισμό από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το Νομό Μαγνησίας.
> 21/11/2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών – εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών των δομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού, Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου μετά από φθορές που παρουσιάστηκαν στον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό και χρήζει αντικατάστασης.
1 2 3 302
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ