Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022
Διαγωνισμοί
> 28/09/2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για παροχή υπηρεσίας επιχρωματισμού εκθετικών επιφανειών της περιοδικής έκθεσης του Μουσείου Πόλης «Μετακίνηση ΙΙ, αναπαραστάσεις με αφορμή τους μικρασιάτες πρόσφυγες»της περιοδικής και της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου Πόλης
1 2 3 294
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ