Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022
Διαγωνισμοί
> 17/11/2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Υπηρεσίες μηχανικού για την ανασύσταση φακέλου κτιρίου, του Β ΚΔΑΠ Βόλου, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού, Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, στη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης, την τακτοποίηση και έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας του παραπάνω κτιρίου. Βόλος: 17/11/2021 Αριθμ. Πρωτ.: 14976/2270 Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Υπηρεσίες μηχανικού για την ανασύσταση φακέλου κτιρίου, του Β ΚΔΑΠ Βόλου, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού, Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ...
> 17/11/2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Προμήθεια χρωμάτων και συναφών για κάλυψη αναγκών των δομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου. Βόλος: 17/11/2021 Αριθμ. Πρωτ.: 14979/2272 Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων και συναφών για κάλυψη αναγκών των δομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου ...
> 17/11/2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και περιφερειακών συσκευών για κάλυψη αναγκών των δομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου. Βόλος: 17/11/2021 Αριθμ. Πρωτ.: 14985/2275 Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και περιφερειακών συσκευών για κάλυψη αναγκών των δομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ...
> 17/11/2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας στον προαύλιο χώρο του βρεφονηπιακού σταθμού Αρίονα, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού, του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου. Βόλος: 17/11/2021 Αριθμ. Πρωτ.: 14989/2276 Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας στον προαύλιο χώρο του βρεφονηπιακού σταθμού Αρίονα, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού, ...
> 17/11/2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Προμήθεια μηχανισμού παραγωγής ζεστού νερού για το βρεφονηπιακό σταθμό Ιάσονα, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού, του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου. Βόλος: 17/11/2021 Αριθμ. Πρωτ.: 14991/2278 Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Προμήθεια μηχανισμού παραγωγής ζεστού νερού (μπόιλερ) για το βρεφονηπιακό σταθμό Ιάσονα, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού, του ...
> 20/10/2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Προμήθεια υδραυλικών υλικών για κάλυψη αναγκών των δομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου. Βόλος: 20/10/2021 Αριθμ. Πρωτ.: 13503/2061 Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για κάλυψη αναγκών των δομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου ...
> 20/10/2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρησης σχολικού λεωφορείου ΚΗΙ 8471 της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού, Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου. Βόλος: 20/10/2021 Αριθμ. Πρωτ.: 13502/2060 Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρησης σχολικού λεωφορείου ΚΗΙ 8471 της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού, Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου ...
> 20/10/2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Ετήσια συντήρηση (αναγόμωση) πυροσβεστήρων των Δομών και των οχημάτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού, Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου. Βόλος: 20/10/2021 Αριθμ. Πρωτ.: 13501/2059 Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Ετήσια συντήρηση (αναγόμωση) πυροσβεστήρων των Δομών και των οχημάτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού, Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ...
> 20/10/2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για κάλυψη αναγκών των δομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού, Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου. Βόλος: 20/10/2021 Αριθμ. Πρωτ.: 13500/2058 Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για κάλυψη αναγκών των δομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου». ...
> 20/10/2021 Προμήθεια βιβλίων για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών της Δ/νσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών Βόλος  19/10/2021 Αριθ. Πρωτ.: 13327/432ΔΑΜΒ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θέμα: Προμήθεια βιβλίων για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών της Δ/νσης Η Διεύθυνση Αρχείων Μουσείων και Βιβλιοθηκών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου  ανακοινώνει ότι θα προβεί σε προμήθεια βιβλίων για τον εμπλουτισμό ...
1 2 3 4 290
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ