Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021
Διαγωνισμοί
> 10/03/2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας με αντικείμενο την : «Παροχή υπηρεσίας Ιατρού Εργασίας στα πλαίσια προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια 12 μηνών ( έτος 2021 – 2022) από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος ( έτος 2021 -2022).
> 10/03/2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ετήσιας ασφάλιση του οχήματος (φορτηγάκι 9 ίππων) SKODA με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 9421, από 30/ 3 /2021 έως 30/3/2022, της Διεύθυνσης Αθλητισμού (η έναρξη ασφάλισης του οχήματος θα ισχύει με την λήξη της προυπάρχουσας, συγκεκριμένα από 30/3/2021) του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
1 2 3 4 287
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ