Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022
Διαγωνισμοί
> 14/10/2021 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2022 Ενόψει του προγραμματισμού των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Βόλου για την περίοδο 2021-2022 και βάσει της απόφασης 220/2021 για λειτουργία θεματικού πάρκου στην Πλατεία Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Βόλου για την περίοδο 2021-2022, απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση ...
> 23/09/2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρησης σχολικών λεωφορείων ΚΗΗ 2966, ΚΗΙ 8471 και 9 θέσιου επιβατικού οχήματος ΚΗΙ 8452. Βόλος: 23/09/2021 Αριθμ. Πρωτ.: 11632/1891 Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρησης σχολικών λεωφορείων ΚΗΗ 2966, ΚΗΙ 8471 και 9 θέσιου επιβατικού οχήματος ΚΗΙ ...
> 23/09/2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Προμήθεια σετ εκπαιδευτικής ρομποτικής για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Β ΚΔΑΠ Βόλου. Βόλος: 23/09/2021 Αριθμ. Πρωτ.: 11574/1884 Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Προμήθεια σετ εκπαιδευτικής ρομποτικής για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Β΄ ΚΔΑΠ Βόλου». Προσφορές γίνονται δεκτές ...
> 27/08/2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Ετήσια ασφάλιση σχολικού οχήματος ΚΗΗ 2966 και 9θέσιου επιβατικού οχήματος ΚΗΙ 8452, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού, Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου. Βόλος: 27/08/2021 Αριθμ. Πρωτ.: 10432/1751 Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Ετήσια ασφάλιση σχολικού οχήματος ΚΗΗ 2966 και 9θέσιου επιβατικού οχήματος ΚΗΙ 8452, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού, ...
> 27/08/2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Προμήθεια εξοπλισμού πυρανίχνευσης για κάλυψη αναγκών των δομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού, του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου. Βόλος: 27/08/2021 Αριθμ. Πρωτ.: 10429/1750 Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού πυρανίχνευσης για κάλυψη αναγκών των δομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού, του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ...
> 24/08/2021 Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για προμήθεια βιβλίων για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών της Δ/νσης Αρχείων Μουσείων και Βιβλιοθηκών Βόλος 24-8-2021   Αριθ. Πρωτ.:  10104/287ΔΑΜΒ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θέμα: Προμήθεια βιβλίων για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών της Δ/νσης   Η Διεύθυνση Αρχείων Μουσείων και Βιβλιοθηκών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου  ανακοινώνει ότι θα προβεί σε προμήθεια βιβλίων για ...
> 16/07/2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Προμήθεια βιβλίων για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των δομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου. Βόλος: 16/07/2021 Αριθμ. Πρωτ.: 8360/1421 Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Προμήθεια βιβλίων για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των δομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ...
> 12/07/2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Προμήθεια βιβλίων για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των δομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου. Βόλος: 12/07/2021 Αριθμ. Πρωτ.: 8098/1356 Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Προμήθεια βιβλίων για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των δομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ...
> 07/07/2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Υπηρεσίες επιδιόρθωσης μόνωσης δώματος στο βρεφονηπιακό σταθμό Αίολο. Βόλος: 07/07/2021 Αριθμ. Πρωτ.: 7885/1312 Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Υπηρεσίες επιδιόρθωσης μόνωσης δώματος στο βρεφονηπιακό σταθμό Αίολο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγρασίας». Προσφορές γίνονται ...
1 2 3 4 5 290
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ