Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
Ανακοινώσεις
> 21/11/2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών – εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών των δομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού, Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου μετά από φθορές που παρουσιάστηκαν στον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό και χρήζει αντικατάστασης.
> 21/11/2023 Πρόσκληση εκδηλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την αποκατάσταση βλάβης που προέκυψε στο δίκτυο του συστήματος θέρμανσης (καλοριφέρ) του βρεφονηπιακού σταθμού Ωκεανίδες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού, Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου.
> 14/11/2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Υπηρεσίες έκδοσης – ανανέωσης πιστοποιητικών πυροπροστασίας των βρεφονηπιακών σταθμών Νεφέλη και Αφροδίτη, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου σύμφωνα με ισχύουσα νομοθεσία 607/Β΄09.02.2023.
1 2 3 4 454
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ