Κυριακή, 18 Απριλίου 2021
Ανακοινώσεις
> 27/11/2020 Διακήρυξη Νο 2/2020 Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ για τις ανάγκες των Διευθύνσεων του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, (Κωδικοί CPV: Γραφική Ύλη –  30192700-8, Φωτοτυπικό Χαρτί – 30197643-5) για ένα (1) έτος.
1 2 3 4 5 430
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ