Παιδικός Σταθμός «Αθηνά» Β΄Νέας Ιωνίας

ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οι παιδικοί σταθμοί αποτελούν χώρο αγωγής, φροντίδας και ασφαλούς διαμονής για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές τάσεις, σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από ποιο … Περισσότερα

Παιδικός – Βρεφονηπιακός Σταθμός Αρίων

ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οι παιδικοί σταθμοί αποτελούν χώρο αγωγής, φροντίδας και ασφαλούς διαμονής για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές τάσεις, σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από ποιο … Περισσότερα

Βρεφονηπιακός – Παιδικός Σταθμός Προκόπειος Νέας Αγχιάλου

ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οι παιδικοί σταθμοί αποτελούν χώρο αγωγής, φροντίδας και ασφαλούς διαμονής για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές τάσεις, σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα … Περισσότερα

Παιδικός Σταθμός Αφροδίτη

ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οι παιδικοί σταθμοί αποτελούν χώρο αγωγής, φροντίδας και ασφαλούς διαμονής για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές τάσεις, σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από ποιο … Περισσότερα

Παιδικός – Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγριάς

ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οι παιδικοί σταθμοί αποτελούν χώρο αγωγής, φροντίδας και ασφαλούς διαμονής για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές τάσεις, σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα … Περισσότερα

Παιδικός – Βρεφονηπιακός Σταθμός Ιάσονας.

ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οι παιδικοί σταθμοί αποτελούν χώρο αγωγής, φροντίδας και ασφαλούς διαμονής για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές τάσεις, σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα … Περισσότερα

Παιδικός Σταθμός Αίολος

ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οι παιδικοί σταθμοί αποτελούν χώρο αγωγής, φροντίδας και ασφαλούς διαμονής για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές τάσεις, σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από ποιο … Περισσότερα

Παιδικός – Βρεφονηπιακός Σταθμός Ορφέας

ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οι παιδικοί σταθμοί αποτελούν χώρο αγωγής, φροντίδας και ασφαλούς διαμονής για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές τάσεις, σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα … Περισσότερα

Παιδικός Σταθμός Νεφέλη

ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οι παιδικοί σταθμοί αποτελούν χώρο αγωγής, φροντίδας και ασφαλούς διαμονής για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές τάσεις, σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από ποιο … Περισσότερα

Βρεφονηπιακός – Παιδικός Σταθμός Αλκυόνη

ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οι παιδικοί σταθμοί αποτελούν χώρο αγωγής, φροντίδας και ασφαλούς διαμονής για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές τάσεις, σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα … Περισσότερα

1 18 19 20