Διεύθυνση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών

Τα κεντρικά γραφεία στεγάζονται στο ισόγειο του κτηρίου Σπίρερ στο χώρο όπου λειτουργεί η κεντρική βιβλιοθήκη του Δήμου.  Εδώ υπάρχουν και οι αρχειακές συλλογές καθώς η Διεύθυνση διαθέτει πλούσιο ιστορικό αρχείο, που αποτελείται από το αρχείο του Δήμου Βόλου, 50 … Περισσότερα