Ανασυσταμένοι πίνακες της ΣΟΧ 2/2018 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

Ανασυσταμένοι πίνακες της ΣΟΧ 2/2018 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων: ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101) ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101)

Ανακοίνωση υπ.αριθμ. 2/2019 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» συνολικά ενός (1) ατόμου ΠΕ Θεατρολόγος, για την κάλυψη αναγκών σε Τμήματα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού του ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ»

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Βόλος : 4/3/2019 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                    Αρ. Πρωτ.: 3273 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ … Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2019 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2019 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)» Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επτά (7) ατόμων, ειδικότητας Ηθοποιών … Περισσότερα

Ανακοίνωση υπ.αριθμ. 8/2018 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής περιόδου 2018-2019» συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών στο Κ.Δ.Α.Π. της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ»,

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                           Βόλος: 17/1/2019 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                                 Αριθμ. Πρωτ: 746 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ … Περισσότερα

Πίνακες αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης 7/2018 «ΠΕ Γυμναστών»

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

Πίνακες αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης 7/2018 «ΠΕ Γυμναστών» : Πίνακας κατάταξης με ειδικότητα κολύμβηση Πίνακας κατάταξης ανεξαρτήτου ειδικότητας Πίνακας κατάταξης ανεξαρτήτου ειδικότητας με ποσοστό 20% Πίνακας κατάταξης αποκατάσταση Τραυμάτων-Χρόνιες Παθήσεις Πίνακας κατάταξης Αθλητικές Δραστηριότητες Κλειστού Χώρου/Μαζικός Αθλητισμός Πίνακας κατάταξης Δραστηριότητες Κλειστού Χώρου … Περισσότερα

1 2 3 11