Πίνακες αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2020 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου Ειδικότητας ΔΕ Καθηγητής Φωτογραφίας

κατηγορίες: Uncategorized, Θέσεις Εργασίας |

Πίνακες αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2020 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου Ειδικότητας ΔΕ Καθηγητής Φωτογραφίας: Πίνακας επιτυχόντων Πίνακας απορριπτέων Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας

Πίνακες αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου Ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων.

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

Πίνακες αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου Ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων: Πίνακας Επιτυχόντων Πίνακας απορριπτέων Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας

Ανακοίνωση υπ.αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου Ειδικότητας ΔΕ Καθηγητής Φωτογραφίας για την κάλυψη αναγκών, με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ)».

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας, Νέα |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Βόλος, 29/11/2019 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Αριθ. Πρωτ.: 16368 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )» Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως, Νέα Ιωνία Τ.Κ.38446 … Περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7/2019 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.», ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101 ΔΕ ΗΘΟΠΟΙΩΝ,

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΜ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7/2019     ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

Ανακοίνωση υπ.αριθμ. 7/2019 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επτά (7) ατόμων ειδικότητας Ηθοποιών ΔΕ, σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση περιόδου 2018 – 2020 μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Θεσσαλίας, Δήμου Βόλου και του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ για την πραγματοποίηση της νέας θεατρικής παραγωγής.

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     Βόλος, 14/11/2019 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Αριθμ. Πρωτ:15102/ΔΠ2687 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- … Περισσότερα

Πίνακες αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης 6/2019

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

Πίνακες αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης υπ.αριθμ. 6/2019 :  Πίνακας επιτυχόντων Ανακοίνωσης 6/2019 Πίνακας επιτυχόντων Ανακοίνωσης 6/2019 με ποσοστό 20% Πίνακες κατάταξης  Ανακοίνωσης 6/2019: Πίνακας κατάταξης με ειδικότητα Αντισφαίριση (Κωδικός Θέσης 601) Πίνακας κατάταξης με ειδικότητα Κολύμβηση (Κωδικός Θέσης 602)  Πίνακας κατάταξης με … Περισσότερα

Ανακοίνωση υπ.αριθμ. ΣΜΕ 1/2019 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας Καλλιτεχνικού Διευθυντή (Σκηνοθέτης ή Ηθοποιός) με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, για την κάλυψη αναγκών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Βόλου», όπως προσδιορίζεται στην Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης 2018-2020 μεταξύ του ΥΠ.ΠΟ.Α., της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Βόλου και του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2020.

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Βόλος 14/10/2019 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                   Αριθμ. Πρωτ.: 13037/ΔΠ2276  Ν.Π.Δ.Δ  ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –                                 ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ: Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη Τ.Κ 38446 Νέα Ιωνία Βόλος ΤΗΛ:  2421082870 … Περισσότερα

1 2 3 13