ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4Α/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )» Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως, Νέα Ιωνία Τ.Κ.38446 Βόλος ΤΗΛ.: 24210 … Περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 5/2020: Για την πρόσληψη δέκα (10) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2020-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Βόλος 9/10/2020 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                              Αρ. πρωτ. : 16070 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ» (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Καραμπατζάκη με Αναπαύσεως                      Νέα Ιωνία … Περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 3/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ωρομίσθιου προσωπικού με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Βόλος 28/9/2020                                                                                                  ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                         Αρ. Πρωτ: 15084      Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                                                                  «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-                        ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)» Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αναπαύσεως … Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ3/2020: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 101: Ειδικότητα : ΟΔΗΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας, Νέα |

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ3/2020: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 101: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΔΗΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ(ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ)     ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ katataxi sox3 2020 pinakas epitixonton sox3 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ωρομίσθιου προσωπικού με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου: Πίνακες αποτελεσμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ωρομίσθιου προσωπικού με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου Πίνακες αποτελεσμάτων: Δείτε aporripteon 102 aporripteon 103 aporripteon 104 aporripteon 105 aporripteon 115 epitixonton 101 epitixonton 102 epitixonton 103 epitixonton 104 … Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ) Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως, Νέα Ιωνία                     Τ.Κ.38446 Βόλος ΤΗΛ.: 2421091191 … Περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 4/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΔΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 4/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΔΕ   ΔΕΙΤΕ pinakas katataxis1, pinakas epitixonton1, pinakas aporripteon1    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/2020: Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ωρομίσθιου προσωπικού με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Βόλος 27/8/2020                                                                                                  ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                         Αρ. Πρωτ:13461           Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                                                                  «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-                        ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη Τ.Κ … Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2020: Πίνακες αποτελεσμάτων ειδικότητας ΠΕ Εκπαιδευτών Δημοτικής Εκπαίδευσης

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας, Νέα |

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2020: Πίνακες αποτελεσμάτων της Ανακοίνωσης 2/2020 ειδικότητας ΠΕ Εκπαιδευτών Δημοτικής Εκπαίδευσης   Δείτε pinakas katataxis sox2 2020, pinakas epitixonton sox2 2020, pinakas aporipteron sox2 2020

1 2 3 15