Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ανακοίνωσης 6/2014 για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (επί ωρομισθία), συνολικά οκτώ (8) θέσεων κλάδου ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, προκειμένου να λειτουργήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Δήμο Βόλου «Άθλησης για Όλους» της ΓΓΑ και του φορέα υλοποίησης «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ»

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

Πίνακες αποτελεσμάτων ανακοίνωσης 6/2014  για σύμβαση ορισμένου χρόνου ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής  Αγωγής : 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ … Περισσότερα

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (επί ωρομισθία), συνολικά οκτώ (8) θέσεων κλάδου ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, προκειμένου να λειτουργήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Δήμο Βόλου «Άθλησης για Όλους» της ΓΓΑ και του φορέα υλοποίησης «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ»

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

Βόλος : 3/12/2014 Αριθ.Πρωτ. : 11332   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6/2014   ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης  Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».   Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ   Έχοντας υπόψη:   … Περισσότερα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 3/2014 για σύμβαση ορισμένου χρόνου ειδικοτήτων ΔΕ Βοηθών Νηπιαγωγών – Βρεφονηπιοκόμων και ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΟΧ 3/2014 για σύμβαση ορισμένου χρόνου ειδικοτήτων ΔΕ Βοηθών Νηπιαγωγών – Βρεφονηπιοκόμων και ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων : 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ … Περισσότερα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 3/2014 για σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/τριών.

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

     Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 3/2014 για την σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/τριών : 1. ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 2. ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Ανάρτηση πινάκων προκήρυξης ΣΟΧ 3/2014

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

Πίνακες αποτελεσμάτων προκήρυξης ΣΟΧ 3/2014 : 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Ανάρτηση αποτελεσμάτων ανακοίνωσης 5/2014 για την σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου επί ωρομίσθια ειδικότητας ΠΕ Ναυαγοσωστών

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

     Πίνακες αποτελεσμάτων ανακοίνωσης 5/2014 για την σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου επί ωρομίσθια ειδικότητας ΠΕ Ναυαγοσωστών : 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2014

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

1. ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ 4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕ 6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕ 7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εικοσιπέντε (25) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)»

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος για την Πράξη «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», του Ε. Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ». Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ … Περισσότερα

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, σε δομές της Διεύθυνσης Αθλητισμού του ΝΠΔΔ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

Βόλος  15/10/2014 Αριθμ. Πρωτ. : 8746 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5/2014 για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία   Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. –  ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ   Έχοντας υπόψη:   Την παρ. 3 του άρθρου 21 … Περισσότερα

1 11 12 13