Ανακοίνωση υπ.αριθμ. 2/2017 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ).

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Βόλος 21/8/2017 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 10521 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ) Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ e-mail: prosopikodoepap@gmail.com ΤΗΛ.: 2421091191 FAX: … Περισσότερα

Ανακοίνωση υπ.αριθμ. 1/2017 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου σε τμήματα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     Βόλος 21/8/2017 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Αριθ. Πρωτ.: 10520 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ) Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ e-mail: prosopikodoepap@gmail.com ΤΗΛ.: … Περισσότερα

Ανασυσταμένος πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ Καθαριστών/στριών Σ.Ο.Χ 1/2015 (θέση 11η – 14η).

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

Ανασυσταμένος πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ Καθαριστών/στριών Σ.Ο.Χ 1/2015 (θέση 11η – 14η).

Ανακοίνωση της υπ.αριθμ. ΣΜΕ 1/2017 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός Καλλιτεχνικού Διευθυντή – Σκηνοθέτη για την κάλυψη αναγκών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. που αποτελεί τμήμα της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 Βόλος 3/3/2017 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                       Αριθμ. Πρωτ.:2459 … Περισσότερα

Ανασυσταμένοι πίνακες ΣΟΧ 1/2016.

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟNHΠΙΟΚΟΜΩΝ ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 2. ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Πίνακες αποτελεσμάτων ανακοίνωσης 7/2016 Ειδικότητας ΠΕ καθηγητών φυσικής αγωγής (με άδεια ναυαγοσώστη).)

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

Πίνακες αποτελεσμάτων ανακοίνωσης 7/2016 Ειδικότητας ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ) : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

1 2 3 4 5 9