Αποτελέσματα ανακοίνωσης υπ’αριθμ. 5/2015 σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, σε δομές της Διεύθυνσης Αθλητισμού του ΝΠΔΔ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» του Δήμου Βόλου.

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

Πίνακες αποτελεσμάτων ανακοίνωσης 5/2015  για σύμβαση ορισμένου χρόνου ΠΕ Ναυαγοσώστες : ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  

Ανασυσταμενος πίνακας Ανακοίνωσης 1/2015 (θεση 119).

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 Βόλος,  30/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                       Αριθμ. Πρωτ.: 10680 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)»   ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Η Καλλιτεχνική Επιτροπή που απαρτίζεται από τους 1: Ανδρέα Μιμαίο, 2: Παρασκευή Τσιμά, … Περισσότερα

Αποτελέσματα ανακοίνωσης υπ’ αριθ. 2/2015 σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε Παιδικούς Σταθμούς της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ»

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

Πίνακες ΠΕ Εκπαιδευτικών : 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Πίνακες ΠΕ Νηπιαγωγών : 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 4. ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 5. ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΣ … Περισσότερα

Ανακοίνωση υπ’αριθμ. 5/2015 σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, σε δομές της Διεύθυνσης Αθλητισμού του ΝΠΔΔ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» του Δήμου Βόλου.

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

Βόλος : 19/10/2015  Αριθμ. Πρωτ. : 10060 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5/2015 για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. – ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του … Περισσότερα

Ανακοίνωση υπ’αριθμ. 2/2015 σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε Παιδικούς Σταθμούς της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ»

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

Βόλος, 23/9/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 9030   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 2/2015 για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου … Περισσότερα

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 1/2015, σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομισθίων), συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων για την κάλυψη αναγκών για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, σε Τμήματα της Διεύθυνσης Πολιτισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ».

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

Βόλος, 23/9/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 9024   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 1/2015 για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου, επί ωρομισθία, σύμφωνα με τη διαδικασία του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980) O ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Έχοντας … Περισσότερα

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 4/2015 σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομισθίων), συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη αναγκών για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, σε Τμήματα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού του ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ»

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

Βόλος 18/9/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8878   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 4/2015 για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου, επί ωρομισθία, σύμφωνα με τη διαδικασία του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980) O ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Έχοντας … Περισσότερα

Ανακοίνωση αναστολής διαδικασίας για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2015).

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 2190/1994 κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών, έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν στο διορισμό ή στην πρόσληψη … Περισσότερα

1 5 6 7 8