Αποτελέσματα ανακοίνωσης υπ.αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης <<Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγαλματικής ζωής>> στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος.

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

Πίνακες αποτελεσμάτων ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2015  για σύμβαση ορισμένου χρόνου ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων : ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Πίνακες αποτελεσμάτων ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2015  για σύμβαση ορισμένου χρόνου ΔΕ Μαγείρων : ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & … Περισσότερα

Ανακοίνωση υπ.αριθμ. 6/2015 για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, εννέα (9) θέσεων κλάδου ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής προκειμένου να λειτουργήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Δήμο Βόλου «Άθλησης για Όλους» της ΓΓΑ και του φορέα υλοποίησης «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ».

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                          Βόλος 24/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                  Αρ. Πρωτ: 11811 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) » ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ – ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ … Περισσότερα

Ανακοίνωση υπ.αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος.

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                              Βόλος, 28/9/2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                      Αρ. Πρωτ: 9180   … Περισσότερα

Αποτελέσματα ανακοίνωσης υπ’αριθμ. 5/2015 σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, σε δομές της Διεύθυνσης Αθλητισμού του ΝΠΔΔ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» του Δήμου Βόλου.

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

Πίνακες αποτελεσμάτων ανακοίνωσης 5/2015  για σύμβαση ορισμένου χρόνου ΠΕ Ναυαγοσώστες : ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  

Ανασυσταμενος πίνακας Ανακοίνωσης 1/2015 (θεση 119).

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 Βόλος,  30/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                       Αριθμ. Πρωτ.: 10680 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)»   ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Η Καλλιτεχνική Επιτροπή που απαρτίζεται από τους 1: Ανδρέα Μιμαίο, 2: Παρασκευή Τσιμά, … Περισσότερα

Αποτελέσματα ανακοίνωσης υπ’ αριθ. 2/2015 σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε Παιδικούς Σταθμούς της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ»

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

Πίνακες ΠΕ Εκπαιδευτικών : 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Πίνακες ΠΕ Νηπιαγωγών : 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 4. ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 5. ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΣ … Περισσότερα

1 6 7 8 9 10