ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 3/2016.

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

Πίνακες κατάξης επιτυχόντων και απορριπτέων ΣΟΧ 3/2016 : ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101). ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101). ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101). ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101). ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 102). ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 102). … Περισσότερα

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 3/2016 για τη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε Παιδικούς Σταθμούς της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ».

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                        Βόλος : 9/9/2016 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 11464 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ … Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ TAX. Δ.ΝΣΗ: ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΕ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ       Βόλος, 5/9/2016 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ, … Περισσότερα

Ανακοίνωση υπ.αριθμ. 2/2016 για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 Βόλος : 2/9/2016 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                        Αριθμ. Πρωτ.: 11150/2-9-2016 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – … Περισσότερα

Αποτελέσματα ανακοίνωσης υπ.αριθμ. 3/2015 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος για την Πράξη << Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής>>.

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

Πίνακες αποτελεσμάτων ανακοίνωσης 3/2015  για σύμβαση ορισμένου χρόνου ΠΕ Νηπιαγωγών : ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Αποτελέσματα ανακοίνωσης υπ.αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης <<Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγαλματικής ζωής>> στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος.

κατηγορίες: Θέσεις Εργασίας |

Πίνακες αποτελεσμάτων ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2015  για σύμβαση ορισμένου χρόνου ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων : ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Πίνακες αποτελεσμάτων ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2015  για σύμβαση ορισμένου χρόνου ΔΕ Μαγείρων : ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & … Περισσότερα

1 6 7 8 9 10 11