Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022
Uncategorized
> 17/07/2020 Διακήρυξη Νο 1/2020 Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, χαρτικών και απορρυπαντικών για τις ανάγκες των Διευθύνσεων του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου.
1 2 3 4 5 45
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ