Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021
Αποφάσεις από Διαύγεια
> 27/07/2021 Α.Δ.Α - 9Ρ10ΟΚ6Υ-ΣΓΡ Α.Π. - 8790 Ηχητική και φωτιστική κάλυψη της νέας παραγωγής της Κεντρικής Σκηνής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου «Τραχίνιες», η οποία θα διεξαχθεί είτε δια ζώσης είτε μέσω διαδικτυακής μετάδοσης στους αρχαιολογικούς χώρους του Θεάτρου Αρχαίας Δημητριάδας και Νέας Αγχιάλου αλλά και στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ν.Ιωνίας
> 27/07/2021 Α.Δ.Α - 9ΛΨ2ΟΚ6Υ-3ΞΑ Α.Π. - 8789 Φωτογράφιση και βιντεολήψη προβών για το έντυπο της νέας παραγωγής της Κεντρικής Σκηνής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου «Τραχίνιες», η οποία θα διεξαχθεί είτε δια ζώσης είτε μέσω διαδικτυακής μετάδοσης στους αρχαιολογικούς χώρους του Θεάτρου Αρχαίας Δημητριάδας και Νέας Αγχιάλου αλλά και στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ν.Ιωνίας
> 27/07/2021 Α.Δ.Α - 61ΙΩΟΚ6Υ-ΘΟ4 Α.Π. - 8788 Σύνθεση πρωτότυπης μουσικής για τη νέα παραγωγή της Κεντρικής Σκηνής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου «Τραχίνιες», η οποία θα διεξαχθεί είτε δια ζώσης είτε μέσω διαδικτυακής μετάδοσης στους αρχαιολογικούς χώρους του Θεάτρου Αρχαίας Δημητριάδας και Νέας Αγχιάλου αλλά και στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ν.Ιωνίας
> 27/07/2021 Α.Δ.Α - ΨΦΑΛΟΚ6Υ-8Κ4 Α.Π. - 8787 Μεταφορά των σκηνικών και εξοπλισμού για τις ανάγκες της νέας παραγωγής της Κεντρικής Σκηνής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου «Τραχίνιες», η οποία θα διεξαχθεί είτε δια ζώσης είτε μέσω διαδικτυακής μετάδοσης στους αρχαιολογικούς χώρους του Θεάτρου Αρχαίας Δημητριάδας και Νέας Αγχιάλου αλλά και στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ν.Ιωνίας
> 27/07/2021 Α.Δ.Α - ΨΖΞΤΟΚ6Υ-ΓΗΙ Α.Π. - 8786 Προμήθεια υλικών-ξυλείας σκηνικών της νέας παραγωγής της Κεντρικής Σκηνής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου «Τραχίνιες», η οποία θα διεξαχθεί είτε δια ζώσης είτε μέσω διαδικτυακής μετάδοσης στους αρχαιολογικούς χώρους του Θεάτρου Αρχαίας Δημητριάδας και Νέας Αγχιάλου αλλά και στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ν.Ιωνίας
> 27/07/2021 Α.Δ.Α - ΩΔΓ4ΟΚ6Υ-ΞΨΗ Α.Π. - 8785 Βιντεοσκόπηση με τετρακάμερη λήψη και ειδικό μοντάζ για διαδικτυακή προβολή και το αρχείο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. της νέας παραγωγής της Κεντρικής Σκηνής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου «Τραχίνιες», η οποία θα διεξαχθεί είτε δια ζώσης είτε μέσω διαδικτυακής μετάδοσης στους αρχαιολογικούς χώρους του Θεάτρου Αρχαίας Δημητριάδας και Νέας Αγχιάλου αλλά και στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ν.Ιωνίας
> 27/07/2021 Α.Δ.Α - Ψ34ΝΟΚ6Υ-16Ο Α.Π. - 8780/ΠΡ1525 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 203/2021 - Δημοσίευση στην εφημερίδα ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ της υπ’ αριθμ.710/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου με θέμα «Έγκριση της αριθμ. 149/2021απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου που αφορά στην 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού..» στις 28/7/2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ της Δ/νσης Δ/κών-Οικ/κών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ του Δήμου Βόλου.
> 27/07/2021 Α.Δ.Α - Ψ0Ρ2ΟΚ6Υ-76Ο Α.Π. - Β/837 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΒΛΑΒΩΝ - ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ & ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΗΣ & ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΒΙΒΛ/ΚΩΝ)
> 27/07/2021 Α.Δ.Α - 66ΕΙΟΚ6Υ-ΟΓ1 Α.Π. - 8772 Δημοσίευση στην εφημερίδα ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ της περίληψης της υπ’ αριθμ.710/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου με θέμα «Έγκριση της αριθμ. 149/2021 απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου που αφορά στην 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού..», στις 28/7/2021, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ.
1 2 3 429
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ