Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021
Αποφάσεις από Διαύγεια
> 23/07/2021 Α.Δ.Α - 94ΤΤΟΚ6Υ-ΚΧΘ Α.Π. - 8681/ΠΡ1499 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 197/2021 - προμήθεια ανταλλακτικών εξαρτημάτων Η/Υ και η παροχή υπηρεσίας ετήσιας συνδρομής ηλεκτρονικών εφαρμογών για το Μουσείο Πόλης της Δ/νσης Αρχείων- Μουσείων και Βιβλιοθηκών Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου.
> 23/07/2021 Α.Δ.Α - 6ΕΩ8ΟΚ6Υ-ΧΧ9 Α.Π. - Β/829 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΦΕΤΑ ΔΟΧΕΙΟ Π.Ο.Π. , ΚΑΣΕΡΙ ΦΡΑΤΖΟΛΑ Π.Ο.Π. , ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΠΡΟΒΕΙΟ, ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)
1 2 3 4 429
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ