Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022
Αποφάσεις από Διαύγεια
> 23/11/2022 Α.Δ.Α - Ψ24ΘΟΚ6Υ-4ΩΖ Α.Π. - 15658/ΔΠ1761 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΔΟΕΠΑΠ 214/2022:<Α) Εισήγηση έγκρισης υλοποίησης του Θεματικού Πάρκου «Τα Κορυφαία Παραμύθια του Κόσμου» στην Πλατεία Πανεπιστημίου στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων 2022- 2023 του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου. Β) Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας, και συγκρότηση αρμόδιας επιτροπής διαπραγμάτευσης .
> 23/11/2022 Α.Δ.Α - 6Μ94ΟΚ6Υ-ΠΟΕ Α.Π. - 15703 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 372/2022 ΚΑΙ ΘΕΜΑ : Προμήθεια χαλαζιακής άμμου για την συντήρηση και πλήρωση των κενών διαστημάτων του συνθετικού χόρτου στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Αθλητικού Κέντρου ¨Όλγα Βασδέκη¨ της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
> 23/11/2022 Α.Δ.Α - 9ΟΤΣΟΚ6Υ-ΨΞΑ Α.Π. - 15701 Ποσοστό 20% επί των εσόδων των εισιτηρίων στην εταιρεία ECOPOLIS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ της συμπαραγωγής με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου για τις παραστάσεις στις 11-12-13/11/22 του έργου "Η Ζωή Χαρισάμενη"στο Θέατρο της Παλαιάς Ηλεκτρικής σύμφωνα με την υπ'αρίθμ,206/2022 απόφαση Δ.Σ.
> 22/11/2022 Α.Δ.Α - Ψ213ΟΚ6Υ-ΔΜΚ Α.Π. - 15639 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 368/2022 - δημοσίευση στην εφημερίδα ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ της περίληψης της υπ’ αριθμ. 953/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου με θέμα: Έγκριση της αριθμ. 212/2022 απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου που αφορά στην 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού στις 23/11/2022 ημέρα Τετάρτη.
> 22/11/2022 Α.Δ.Α - ΩΧΩΕΟΚ6Υ-ΥΓΞ Α.Π. - 15611 Δημοσίευση στην εφημερίδα ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ της περίληψης της υπ’ αριθμ. 953/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου με θέμα: " Έγκριση της αριθμ. 212/2022 απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου που αφορά στην 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού", στις 23/11/2022, ημέρα Τετάρτη.
1 2 3 4 623
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ