Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021
Αποφάσεις από Διαύγεια
> 21/07/2021 Α.Δ.Α - 6ΘΖΞΟΚ6Υ-ΚΛΡ Α.Π. - Β/823 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ (ΠΑΓΚΟΣ) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ''ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ'' , ΚΑΘΩΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ) ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)
1 2 3 4 5 429
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ