Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021
Αποφάσεις από Διαύγεια
> 03/10/2013 Α.Δ.Α - ΒΛΛΟΟΚ6Υ-ΥΦΟ Α.Π. - ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 221/2013:Τροποποίηση άρθρων προγραμματικής σύμβσης μεταξύ των : Υπουργείου Πολιτισμού, Δήμου Βόλου, ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δ.ΒΟΛΟΥ, για προσθήκη της Περιφέρειας Θεσσαλίας ως συμβαλλόμενου μέρους σύμφωνα με Ν.4071/2012 (άρθρο 8,παρ.10 )
> 03/10/2013 Α.Δ.Α - ΒΛΛΟΟΚ6Υ-3ΗΛ Α.Π. - ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 232/2013:Έγκριση Ενδεικτικού Προϋπολογισμού υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για την προώθηση των στοιχείων και τη διενέργεια του διαγωνισμού από το Δήμο Βόλου βάσει της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 240/12-12-2012 ΤΕΥΧΟΣ Α΄»
> 20/11/2013 Α.Δ.Α - ΒΛ10ΟΚ6Υ-ΥΩΦ Α.Π. - ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 195/2013: Κατάρτιση και ψήφιση σχεδίου Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 προκειμένου να ενσωματωθεί στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ: 1896/τ. Β’/ 1.8.2013, Εγκύκλιοι: 31202/2.8.2013, 33667/23.8.2013). ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
1 410 411 412 413 414 429
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ