Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024
Διευκρίνιση για τη Διακύρηξη Νο 1/2019 με αριθ. πρωτ. 4720/ΠΡ1207/2-4-2019 συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού γραφικής ύλης, φωτοτυπικού χαρτιού και υλικών μηχανογράφησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               Βόλος : 22/05/2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                      Αριθμ.Πρωτ.: 6535/ΠΡ1634

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )»

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ-

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446

 

ΘΕΜΑ: “Διευκρίνιση για τη Διακύρηξη Νο 1/2019 με αριθ. πρωτ. 4720/ΠΡ1207/2-4-2019 συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού γραφικής ύλης, φωτοτυπικού  χαρτιού και υλικών μηχανογράφησης”

 

Κατόπιν ερωτήσεων ενδιαφερόντων για συμμετοχή τους στο συνοπτικό μειοδοτικοό διαγωνισμό γραφικής ύλης, φωτοτυπικού  χαρτιού και υλικών μηχανογράφησης με αριθμό Διακήρυξης 1/2019, διευκρινίζουμε τα εξής:

Για τους τύπους αναλωσίμων εκτυπωτικών συσκευών, δηλαδή αναλωσίμων για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και φαξ (μελάνια/toner,μελανοταινίες) οι οποίοι έχουν καταργηθεί αλλά οι αντίστοιχες συσκευές συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό μας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δώσουν τιμή συμβατών των αντίστοιχων ειδών μηχανογράφησης στο έντυπο προσφοράς του παραρτήματος Δ΄ , η οποία να συνοδεύεται απαραίτητα με βεβαίωση της εταιρίας των μελανιών/toner/μελανοταινιών στην οποία να βεβαιώνεται ότι έχουν καταργηθεί. Σε περίπτωση ύπαρξης stock αυθεντικών των ειδών για τους συγκεκριμένους κωδικούς από την εταιρία ή από τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, παρακαλείστε όπως καταθέσετε βεβαίωση με την οποία θα δεσμεύεστε για την προμήθεια των αυθεντικών προϊόντων των κατασκευαστριών εταιρειών των μηχανημάτων (original).

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης

Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών

 


Πέτρος Κρανιάς

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ