Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024
Δήλωση Προσβασιμότητας

O Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου δεσμεύεται να καθιστά τον ιστότοπο https://doepap.gr/ λειτουργικό, προσβάσιμο, προσιτό και ευκολότερο στη χρήση, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), Κεφάλαιο Η’ «Ψηφιακή προσβασιμότητα (Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των Οργανισμών του δημοσίου τομέα)», όπως ισχύει.

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον ιστότοπο https://doepap.gr/ 

 

Κατάσταση συμμόρφωσης

Ο παρών ιστότοπος https://doepap.gr/ συνάδει πλήρως με τις Οδηγίες «Ψηφιακή Προσβασιμότητα»  του άρθρου 39 του ν. 4727/2020  με το πρότυπο WCAG 2.0   (Level AA).

 

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η πραγματική αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ιστοτόπου προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 πραγματοποιήθηκε με αυτοαξιολόγηση διενεργηθείσα από τον οργανισμό του δημόσιου τομέα.

Η τελευταία αναθεώρηση της δήλωσης πραγματοποιήθηκε στις 27/02/2023.

 

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), άρθρο 45, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτηση για πληροφορίες που ελλείπουν.

Εάν επιθυμείτε να αναφέρετε κάποιο θέματα  προσβασιμότητας και για τη διεκπεραίωση αιτημάτων, ή αν  έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, ή χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας https://doepap.gr/epikoinonia/ ή με το e-mail: info@doepap.gr 

 

Ενεργοποίηση του Μενού Προσβασιμότητας

Το μενού προσβασιμότητας του ιστοτόπου https://doepap.gr/ μπορεί να ενεργοποιηθεί κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του μενού προσβασιμότητας που εμφανίζεται στη δεξιά περιοχή της σελίδας. Αφού ενεργοποιήσετε το μενού προσβασιμότητας, περιμένετε λίγο για να φορτωθεί στο σύνολό του.

Σε μια συνεχή προσπάθεια για την βελτίωση και αποκατάσταση προβλημάτων προσβασιμότητας, σαρώνουμε τακτικά τον ιστότοπό μας  https://doepap.gr/ και τις  ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες του Δήμου https://doepap.gr/#eservices με τα εργαλεία UserWave, Lighthouse της Google για να εντοπίσουμε και να διορθώσουμε κάθε πιθανό εμπόδιο προσβασιμότητας στον ιστότοπο. Παρά τις προσπάθειές μας να κάνουμε όλες τις σελίδες και το περιεχόμενο πλήρως προσβάσιμο, κάποιο περιεχόμενο ενδέχεται να μην έχει ακόμη προσαρμοστεί πλήρως στα αυστηρότερα πρότυπα προσβασιμότητας.

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ