Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024
Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε.) 

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά χιλίων διακοσιων τριαντα επτα (1.237) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Μαγνησίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

 

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων θα γίνει από τη Δευτέρα 25/6/2012  μέχρι και Τετάρτη 4/7/2012 στο Εργατικό κέντρο Βόλου (Μακρυνίτσης 38, Βόλος) από 9.00πμ -14.00μμ. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ 

http://www.inegsee.gr/koinofeloys-ergasias.html

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ