Ζέρβας Ανδρέας Πρόεδρος – Δηµοτικός σύµβουλος της πλειοψηφίας
Νάσιος Απόστολος Αντιπρόεδρος – Δηµοτικός σύµβουλος της πλειοψηφίας
Μποντού-Τοκαλή Γεωργία Δηµοτική σύµβουλος της πλειοψηφίας
Μορφογιάννη Αναστασία Δηµοτική σύµβουλος της πλειοψηφίας
Σταυρίδης Αθανάσιος Δηµοτικός σύµβουλος της πλειοψηφίας
∆ιαµαντένιας Θεολόγος Μέλος – Δηµοτικός σύµβουλος της παράταξης που αναδείχθηκε 2η σε εκλογική δύναµη
Παπαθανασίου Ελένη Μέλος – Δηµοτική σύµβουλος της παράταξης που αναδείχθηκε 3η σε εκλογική δύναµη
Σκοτεινιώτης Μιχαήλ (Άγις) Μέλος – Πολίτης, εκπρόσωπος της πλειοψηφίας
Μάµαλης Σπυρίδωνας Μέλος – Πολίτης, εκπρόσωπος της πλειοψηφίας
Τοµαρά Αγγελική Μέλος – Πολίτης, εκπρόσωπος της πλειοψηφίας
Μυλωνά Μαρία Μέλος – Πολίτης, εκπρόσωπος της πλειοψηφίας
Τακµάκης Αθανάσιος Μέλος – Πολίτης εκπρόσωπος της παράταξης που αναδείχθηκε 2η σε εκλογική δύναµη
Μουρτζίνος ∆ηµήτριος Μέλος – Πολίτης εκπρόσωπος της παράταξης που αναδείχθηκε 3η σε εκλογική δύναµη
Εκπρόσωπος Σκοπευτικού Συλλόγου Βόλου
Εκπρόσωπος εργαζοµένων

 

Αναπληρωτές
Χάλαρη Σοφία Δηµοτική σύµβουλος πλειοψηφίας
Κότογλου ∆έσποινα Δηµοτική σύµβουλος πλειοψηφίας
Κάλλης Στέφανος Δηµοτικός σύµβουλος της πλειοψηφίας
Στεφόπουλος Χρήστος Δηµοτικός σύµβουλος της πλειοψηφίας
Γκογκινούδης Τριαντάφυλλος Δηµοτικός σύµβουλος της πλειοψηφίας
Φάτσης Στέργιος Μέλος – Δηµοτικός σύµβουλος της παράταξης που αναδείχθηκε 2η σε εκλογική δύναµη
Κοκκινάκη Φωτεινή Μέλος – Δηµοτική σύµβουλος της παράταξης που αναδείχθηκε 3η σε εκλογική δύναµη
Σώκου Μαρία Μέλος – Πολίτης, εκπρόσωπος της πλειοψηφίας
Παπαεµµανουηλίδης Παντελής Μέλος – Πολίτης, εκπρόσωπος της πλειοψηφίας
Χατζηαργυρίου Χρήστος Μέλος – Πολίτης, εκπρόσωπος της πλειοψηφίας
Κουφογεώργος Γεώργιος Μέλος – Πολίτης, εκπρόσωπος της πλειοψηφίας
Πέγιος ∆ηµήτριος Μέλος – Πολίτης εκπρόσωπος της παράταξης που αναδείχθηκε 2η σε εκλογική δύναµη
Κουτσελίνη Άννα Μέλος – Πολίτης εκπρόσωπος της παράταξης που αναδείχθηκε 3η σε εκλογική δύναµη
Εκπρόσωπος Σκοπευτικού Συλλόγου Βόλου
Εκπρόσωπος εργαζοµένων