Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
Διόρθωση ονοματεπώνυμου στον πίνακα αποτελεσμάτων Μοριοδότησης Μουσικών

Στον πίνακα αποτελεσμάτων Μοριοδότησης Μουσικών υπάρχει αλλαγή του ονόματος ΜΟΥΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, το οποίο αναγράφεται στο πίνακα αποτελεσμάτων ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 107 – ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΔΕ – ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ   Γ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ, σε ΝΤΟΥΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, λόγω τυπογραφικού λάθους.

Επισυνάπτεται ενημερωμένος πίνακας με τη διόρθωση.

Πίνακας μοριοδότησης και κατάταξης του εκπαιδευτικού προσωπικού

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ