Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
Διπλή Σταδιοδρομία Αθλητών: πρόγραμμα υποστήριξης αθλητών για εύρεση εργασίας μέσω των πανεπιστημίων

Τι συμβαίνει με τους αθλητές με την ολοκλήρωση της αθλητικής τους καριέρας

Πολλοί αθλητές με την ολοκλήρωση της αθλητικής τους καριέρας βρίσκονται στο ξεκίνημα μιας νέας επαγγελματικής ζωής, για την οποία δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι.

 

Πως βοηθούμε τους αθλητές στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας

Για την καλύτερη ένταξη των αθλητών αυτών στην αγορά εργασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει την αναγκαιότητα ύπαρξης πολιτικής που να λαμβάνει υπόψη την «Διπλή Σταδιοδρομία» των αθλητών και να τους υποστηρίζει μέσω δημιουργίας τοπικών κέντρων κατάρτισης υψηλής ποιότητας, που θα προασπίζουν τα ηθικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά συμφέροντα των αθλητών/τριών (Commission of the European Communities, 2007)

 

Η υλοποίηση αυτού του προγράμματος και στη χώρα μας

Ανταποκρινόμενη η χώρα μας σε αυτή την αναγκαιότητα  υλοποιεί  εκπαιδευτικό πρόγραμμα  υποστήριξης των αθλητών μέσω των Πανεπιστημίων: Πελοποννήσου (leader), Αθηνών (ΕΚΠΑ), Θεσσαλίας, Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)  και Θράκης (ΔΠΘ) και με τη συνεργασία της Ελληνικής Ολυμπιακής επιτροπής (ΕΟΕ).

 

Στόχος του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη των εν ενεργεία και παλαιών αθλητών στην ανάπτυξη της επαγγελματικής τους ζωής στους χώρους των αθλητικών επιστημών και του αθλητικού επιχειρείν.

 

Διάρκεια του προγράμματος

Το πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια 150 ώρες (100 ώρες επιμόρφωση (εκπαίδευση εξ΄ αποστάσεως) και 50 ώρες συμβουλευτική). Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετική βεβαίωση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

α) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει αφού επισκεφθούν το site του Προγράμματος:  http://www.dualathletescareer.gr/  θα πρέπει πρώτα να συμπληρώσουν το πεδίο ”Εγγραφή”  στο οποίο απλά εκδηλώνουν το ενδιαφέρον συμμετοχής κι έπειτα το πεδίο ”Ηλεκτρονική Αίτηση” όπου συμπληρώνοντας λεπτομερώς τα στοιχεία/προσόντα τους, μπορούν κατά την ηλεκτρονική αποστολή της αίτησης να δουν και τα μόρια τα οποία συγκεντρώνουν.

β) Στην αίτηση πρέπει να επιλέξουν μια από τις δυο κατευθύνσεις: 1)Αθλητικές Επιστήμες ή 2) Επιχειρηματικότητα και κατόπιν να επιλέξουν 5 από τα συνολικά 18 προσφερόμενα μαθήματα-κύκλους.

Κατόπιν πρέπει να επιλέξουν ποιά από τις τρεις περιόδους επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα: 1)Μάρτιος-Απρίλιος, 2) Μάιος-Ιούνιος, 3) Ιούλιος-Σεπτέμβριος (εκτός Αυγούστου).

γ) Τέλος πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους είτε ηλεκτρονικά στο info@dualathletescareer.gr ή σε ταχυδρομική διεύθυνση. Η υποβολή των αιτήσεων και η αποστολή των δικαιολογητικών μπορούν να γίνουν έως τις 31/1/2015.

 

Αθανάσιος Κουστέλιος

Καθηγητής

ΤΕΦΑΑ – Παν. Θεσσαλίας

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ