Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά 2 μαρμάρων.

Βόλος: 29/6/2016

Αρ. Πρωτ: 8379/ΔΕ1525

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την αγορά 2 μαρμάρων (με νερόσυλλέκτη στη μία πλευρά) για κάλυψη αναγκών Β ΚΔΑΠ Βόλου. Συγκεκριμένα οι διαστάσεις είναι:

Α. 2 μέτρα μήκος, 15 εκ. πλάτος, 2 εκ. πάχος

Β. 5 μέτρα μήκος, 16,5 εκ. πλάτος, 2 εκ. πάχος

Γ. 170 βίδες για στήριξη μαρμάρων

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 29 Ιουνίου μέχρι και 1 Ιουλίου 2016 στις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.

 

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ