Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά 2 πάνελ αλουμινίου.

Βόλος: 24/11/2015
Αρ. Πρωτ: 11846/ΔΕ2053
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για αγορά 1 πάνελ αλουμινίου διαστάσεων 84εκ. Χ 64εκ. Χ 1,4εκ. πάχος και 1 πάνελ αλουμινίου διαστάσεων 84,5εκ. Χ 27,5εκ. Χ 1,4εκ. πάχος, για την κάλυψη των αναγκών της.
Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 27 Νοεμβρίου μέχρι και 1 Δεκεμβρίου 2015 στις 12:00, καταθέτοντας την προσφορά τους, σε κλειστό φάκελο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.

Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού
του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ