Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά 2 τηλεφωνικών συσκευών.

Βόλος: 12/10/2015
Αρ. Πρωτ: 9866/ΔΕ1624
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για αγορά 1 τηλεφωνικής συσκευής γραφείου, με δυνατότητα εισόδου 2 τηλφωνικών γραμμών και δυνατότητας εξόδου και σε άλλη σταθερή συσκευή, καθώς και 1 ασύρματης τηλεφωνικής συσκευής με δυνατότητα ανοικτής ακρόασης, για την κάλυψη των αναγκών του Β ΚΔΑΠ Βόλου.
Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 13 Οκτωβρίου μέχρι και 15 Οκτωβρίου 2015, στις 12:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.
Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού
του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου
Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ