Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά αλουμινίου πόρτας.

Βόλος: 2/11/2015
Αρ. Πρωτ:10767/ΔΕ1788
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για αγορά μιας πόρτας αλουμινίου διαστάσεων 220Χ70για την κάλυψη των αναγκών του Παιδικού Αρίονα.
Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 3 Νοεμβρίου μέχρι και 5 Νοεμβρίου 2015 στις 12:00, καταθέτοντας την προσφορά τους στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, σε κλειστό φάκελο ενώ μπορούν να επισκεφτούν το παιδικό σταθμό για τις ακριβείς διαστάσεις της πόρτας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.

Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού
του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ