Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά, αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων της Διεύθυνσης.

Βόλος: 17/6/2015

Αρ. Πρωτ: 6001/ΔΕ871

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για αγορά, αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων όλων των δομών της Διεύθυνσης καθώς και 3 σχολικών λεωφορείων. Αναλυτικά οι πυροσβεστήρες για συντήρηση ή αναγόμωση είναι:

Παιδικός Σταθμος

6 kg

6 kg Ορ

12 kg Ορ

12 kg Τοπ. εφαρμογής

2-3 kg

CO2 5 kg

CO2 2 kg

Τύπυ F 2 l

Αρίων

20

1

0

1

0

1

1

0

Αλκυόνη

8

1

0

1

0

2

0

0

Νεφέλη

5

1

0

1

0

0

2

0

Ιάσων

13

0

1

0

0

0

2

0

Αφροδίτη

5

1

0

1

0

2

0

1

Ορφέας

13

1

0

1

0

0

1

0

Αίολος

10

2

0

1

0

0

1

0

Β΄ Ν. Ιωνίας

4

1

0

2

0

0

0

0

Γ΄ Ν. Ιωνίας

6

1

0

0

0

0

0

0

Παιδικός Στ. Αγριάς

10

1

0

1

0

0

0

0

Προκ. Αγχιάλου

7

1

0

1

0

0

0

1

ΤΗΑΑΔΕ

12

0

0

0

1

0

0

0

Κέντρο Χιλιαδούς

12

1

0

0

0

0

0

0

Στέκι Πολυμέρη

19

0

0

1

0

1

0

0

Γραφεία

5

2

0

0

3

2

0

0

Σχολικά λεωφορεία

10

0

0

0

4

3

0

0

 

 

Επίσης είναι αναγκαία η αγορά:

Παιδικός Σταθμος

6 kg

6 kg Ορ

12 kg Ορ

12 kg Τοπ. εφαρμογής

2-3 kg

CO2 5 kg

CO2 2 kg

Τύπυ F 2 l

Α Ν. Ιωνίας

10

1

0

1

0

1

1

0

 

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 17 Ιουνίου  μέχρι και 19 Ιουνίου 2015, στις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι  το 2421040740 και το 2421043963.

 

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

 

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ