Κυριακή, 26 Μαΐου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά ανοξείδωτων κουβάδων σκουπιδιών.

Βόλος: 22/01/2016
Αρ. Πρωτ: 611/ΔΕ87
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για αγορά ανοξείδωτων κάδων σκουπιδιών, με ποδοπίεστρο, διαστάσεων 66 Χ 29 εκ., για κάλυψη των αναγκών παιδικού σταθμού Γ Νέας Ιωνίας.
Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 22 μέχρι και 26 Ιανουαρίου 2016 στις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.
Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού
του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ