Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά ανταλλακτικών επαγγελματικού ψυγείου

Βόλος: 22/9/2014

Αρ. Πρωτ: 7672/ΔΕ1311

 

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά ανταλλακτικών επαγγελματικού ψυγείου.

 

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για αγοράανταλλακτικών επαγγελματικού ψυγείου  για την κάλυψη των αναγκών του Παιδικού Σταθμού Νεφέλη. Ειδικότερα είναι απαραίτητη η προμήθεια 1 τεμ. συμπιεστή ½  R134 220 volt, 4 τεμ. τριχοειδές σωλήνα εκτόνωσης, 1 φίλτρο ¼ , 1 τεμ.  βαλβιδάκι πλήρωσης, 1 τεμ. ψυκτικό υγρό  R134.

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 22 Σεπτεμβρίου μέχρι και 24 Σεπτεμβρίου 2014 καταθέτοντας την προσφορά τους στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι  το 2421040740 και το 2421043963.

 

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ