Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά ανταλλακτικών και επισκευή σχολικού οχήματος.

Βόλος:26/11/2015
Αρ. Πρωτ: 11993/ΔΕ2067

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για αγορά ανταλλακτικών και επισκευή σχολικού οχήματος, για την κάλυψη των αναγκών της.
Συγκεκριμένα:
o αντικατάσταση μπαλάκια πάνω – κάτω
o μπαλάκια ψαλιδιού πάνω – κάτω
o ευθυγράμμιση
o φισούνες κρεμαγιέρας, αντικατάσταση φούσκας κρεμαγιέρας
Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 27 Νοεμβρίου μέχρι και 1 Δεκεμβρίου 2015 στις 12:00, καταθέτοντας την προσφορά τους, σε κλειστό φάκελο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.
Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού
του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου
Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ