Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά, αντικατάσταση και τοποθέτηση δαπέδου.

Βόλος: 29/2/2016
Αρ. Πρωτ: 2497/ΔΕ413
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την αγορά και τοποθέτηση, με αποξήλωση παλιού φθαρμένου και προεργασία δαπέδου λινόλεου, πάχους 2,5χιλ., 40-50 τ.μ. για την κάλυψη των αναγκών του παιδικού σταθμού Αρίων.
Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 29 Φεβρουαρίου μέχρι και 2 Μαρτίου 2016 στις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.
Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού
του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ