Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά χρωμάτων.

Βόλος: 23/2/2016
Αρ. Πρωτ: 2192/ΔΕ364
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την αγορά χρωμάτων για κάλυψη αναγκών παιδικού σταθμού Γ Νέας Ιωνίας. Η ακριβής απόχρωση θα επιλεγεί από την προϊστάμενη του παιδικού από το χρωματολόγιο του κάθε προμηθευτή. Όλα τα χρώματα θα είναι οικολογικά.
Συγκεκριμένα τα χρώματα είναι :
6 λίτρα κόκκινο λαδομπογιά
1/2λίτρο πράσινο λαδομπογιά
1/2λίτρο κίτρινο λαδομπογιά
1 λίτρο λευκό λαδομπογιά
1 διαλυτικό χρώματος
5 λ μπλε, 5 λ κίτρινο, 5 λ πράσινο σκούρο, 5 λευκό (πλαστικό χρώμα)
Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 25 Φεβρουαρίου μέχρι και 29 Φεβρουαρίου 2016 στις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.
Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού
του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου
Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ