Τρίτη, 16 Απριλίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά χρωμάτων.

Βόλος: 26/9/2016

Αρ. Πρωτ: 12273/ΔΕ2441

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για αγορά χρωμάτων για την κάλυψη των αναγκών του Β ΚΔΑΠ Βόλου. Συγκεκριμένα:

  • Είκοσι (20) λίτρα πλαστικό κόκκινο
  • Είκοσι τρία (23) λίτρα πλαστικό κίτρινο
  • Είκοσι (20) λίτρα πλαστικό μπλε
  • Δώδεκα (12) λίτρα πλαστικό μαύρο
  • Δέκατρία (13) λίτρα πλαστικό ώχρα
  • Τριάντα (30) λίτρα πλαστικό λευκό

Όλα τα χρώματα θα είναι οικολογικά. Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους από 26 Σεπτεμβρίου έως 28 Σεπτεμβρίου 2016 στις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ