Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά χύτρας ταχύτητας και αναδευτήρα χειρός για τον παιδικό σταθμό Ορφέα.

Βόλος: 31/8/2016

Αρ. Πρωτ: 11038/ΔΕ2289

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για αγορά χύτρας ταχύτητας (8 lt) και αναδευτήρα χειρός (ραβδομίξερ) για κάλυψη αναγκών παιδικού σταθμού Ορφέα.

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι και 5 Σεπτεμβρίου 2016 στις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.

 

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

 

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ