Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά ηλεκτρικού πλυστικού-πιεστικού μηχανήματος.

Βόλος: 23/10/2015
Αρ. Πρωτ: 10417/ΔΕ1716
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για αγορά ενός ηλεκτρικού πλυστικού-πιεστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης νερού για τον καθαρισμό των μοκετών και πλαστικών δαπέδων 1300w, 100bar, 342 L/h, για την κάλυψη των αναγκών του Β΄ ΚΔΑΠ Χιλιαδούς.
Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 27 Οκτωβρίου μέχρι και 30 Οκτωβρίου 2015 στις 12:00, καταθέτοντας την προσφορά τους στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.

Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού
του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ