Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Βόλος: 25/1/2016
Αρ. Πρωτ: 697/ΔΕ98

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για αγορά ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, για κάλυψη των αναγκών του Β ΚΔΑΠ Βόλου. Συγκεκριμένα:
4 πρίζες εξωτερικές στεγανές
30 μ κανάλι 20Χ16 αυτοκόλλητο
40μ καλώδιο 3Χ1,5 εύκαμπτο
4 δωδεκάδες κλέμες 1,5άρες
3 κουτιά διακλάδωσης 7Χ7 εξωτερικά στεγανά
2 μικροαυτόματους 16 Αμπέρ, 1 μικροαυτόματο 10 Αμπέρ
1 κουτί καπς 2,5άρια, 3 μονωτικές ταινίες
30 μ 3Χ2,5 εύκαμπτο
Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 26 Ιανουαρίου μέχρι και 28 Ιανουαρίου 2016, στις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.
Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού
του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου
Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ