Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Βόλος: 4/6/2015

Αρ. Πρωτ: 5526/ΔΕ 816

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για αγορά ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της. Ειδικότερα χρειάζονται:

                                 ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Μικροαυτόματο 10 Α

1

Κανάλι αυτοκόλλητο 16Χ16

125 μ.

Καλώδιο 3 Χ 0,75 εύκαμπτο

120 μ.

Μονωτική ταινία

3

Κουτιά βίσματα 6mm

4

Καλώδιο 3 Χ 1,5 εύκαμπτο

20 μ.

Νοβοπανόβιδες 4 Χ 45

150

Βίσματα 8 mm

1 κουτί

Κόφτης 160mm

1

 

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 5 Ιουνίου μέχρι και 9 Ιουνίου 2015, έως τις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

 

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ