Κυριακή, 26 Μαΐου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά ηλεκτρολογικού υλικού.

Βόλος: 2/2/2016
Αρ. Πρωτ: 1095/ΔΕ205
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την αγορά ηλεκτρολογικού υλικού για κάλυψη των αναγκών του παιδικού σταθμού Ιάσων.
Συγκεκριμένα:
20 λάμπες φθορίου 18 W, 60εκ.
20 λάμπες φθορίου 36 W, 1,20εκ.
10 λάμπες φθορίου 54 W, 1,50εκ.
10 λάμπες γαλακτερές 100 W βιδωτές οικονομίας
10 λάμπες γαλακτερές 100 W μπαγιονέτ οικονομίας
20 starter (15 4-22 W, 5 4-54 W)
1παλαντέζα σούκου 5μέτρα
1 πολύμπριζο 4 θέσεων με 20 – 25 μέτρα (καρούλι).
Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 3 Φεβρουαρίου μέχρι και 5 Φεβρουαρίου 2016 στις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.
Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού
του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου
Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ