Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά και αντικατάσταση πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών φωλιών

Βόλος: 14/5/2014

Αρ. Πρωτ: 4093/ΔΕ652

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά και αντικατάσταση πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών φωλιών.

 

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την αγορά και αντικατάσταση πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών φωλιών στον Β’ Παιδικό Σταθμό Ν. Ιωνίας. Ειδικότερα χρειάζεται 1 πυροσβεστήρας τοπικής εφαρμογής 12kgκόνεως, 1 πυροσβεστήρας τύπου “F” 2Lt, 2 πυροσβεστικές φωλιές και 1 πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως των 6kg.

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 15 Μαΐου  μέχρι και 19 Μαΐου 2014, στις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι  το 2421040740 και το 2421043963.

 

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ