Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά καρτών βιβλιοθήκης, σελιδοδεικτών και σφραγίδας.

Βόλος: 25/9/2015
Αρ. Πρωτ: 9107/ΔΕ1509
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για αγορά καρτών βιβλιοθήκης, σελιδοδεικτών, για την κάλυψη των αναγκών της.
Συγκεκριμένα:
o κάρτες βιβλιοθήκης 160 γρ χρωματιστό χαρτόνι 11 εκ X 7 εκ με εκτύπωση ασπρόμαυρη και στις δύο πλευρές.
o σελιδοδείκτες 300 γρ χαρτόνι 20 εκ X 5 εκ με εκτύπωση διχρωμίας και στις δύο πλευρές.
o σφραγίδα (1) αυτόματη ορθογώνια 5 εκ X 3 εκ με στοιχεία της βιβλιοθήκης.
o διαφανή αυτοκόλλητα για τα βιβλία της βιβλιοθήκης 14 εκ X 4 εκ.
Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 28 Σεπτεμβρίου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2015, στις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.

Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού
του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ