Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά κλειδαριών.

Βόλος: 7/6/2016

Αρ. Πρωτ: 6955/ΔΕ1084

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την αγορά κλειδαριών και πόμολων για κάλυψη αναγκών Β ΚΔΑΠ Βόλου:

5 μύλοι για αλουμινόπορτες,

1 κλειδαριά και 3 ζευγάρια πόμολα για εσωτερικές αλουμινόπορτες

3 ζευγάρια πόμολα για εξωτερικές αλουμινόπορτες

5 αντικλείδια

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, 8 Ιουνίου μέχρι και 10 Ιουνίου 2016 στις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.

 

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ