Κυριακή, 26 Μαΐου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά κλειδαριών.

Βόλος: 3/11/2016

Αρ. Πρωτ: 14672/ΔΕ2681

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για αγορά και αντικατάσταση κλειδαριών, λουκετών και πόμολων για κάλυψη αναγκών παιδικών σταθμών. Συγκεκριμένα:

Περιγραφή Τεμάχια
Κλειδαριές 35άρες 2
Αντίγραφα κλειδιών 10
Λουκέτα ασφαλείας 5
Πόμολα αλουμινόπορτας 4
Πόμολα ξυλόπορτας 4
Κουτί ασφαλείας 45,5 Χ 35 Χ 18 εκ. 1

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους από 3 Νοεμβρίου έως και 7 Νοεμβρίου 2016 στις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740.

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ